Wat doen we voor bands?

Werkwijze

Wij zien onszelf als idealisten met een muzikale inslag.

Leuke Bands werkt samen met zo’n 40 coverbands, met name uit de regio Noord-Oost Brabant, maar inmiddels ook steeds meer daarbuiten.  We werken daarbij vraaggericht vanuit de wens van de opdrachtgever; als een (potentiële) opdrachtgever op zoek is naar een band, dan zullen wij de bands die het beste aan de vraag en het budget voldoen aan hem voorleggen. Samen zoeken wij de Leuke Band die het beste bij de gelegenheid en het budget van de opdrachtgever past en uit de selectie die we voorleggen, kiest de opdrachtgever dus uiteindelijk wie hij wil boeken.

Als de opdrachtgever ons laat weten wie hij wil boeken, brengen we de band en de opdrachtgever met elkaar in contact. We zorgen per mail voor een bevestiging van het optreden en een checklist voor de belangrijke zaken rondom het optreden aan alle partijen. Daarmee is onze rol in principe uitgespeeld, maar bij vragen of onduidelijkheden in de aanloop (vanuit de opdrachtgever óf vanuit de band) zijn we natuurlijk gewoon beschikbaar.

Omdat de opdrachtgever bepaalt welke band er geboekt wordt, kunnen wij van tevoren geen harde garanties geven over het aantal optredens dat we per jaar voor een band kunnen regelen. Dit is namelijk afhankelijk van de vragen die we vanuit opdrachtgevers krijgen; we kunnen en willen zelf geen actieve rol spelen in het meer of minder promoten van bepaalde Leuke Bands, bij de advisering aan een opdrachtgever hebben wij er geen belang bij om een band wél of niet aan te bevelen.

We vragen onze bands niet om zich exclusief aan ons te binden. We werken dan ook niet met bindende contracten of overeenkomsten.

Kosten

Wij onderscheiden ons met de wijze waarop we onze dienstverlening bekostigen. Wij zijn voor een opdrachtgever geheel kosteloos. In plaats van het doorberekenen van kosten aan de opdrachtgever, vragen wij de bands om een klein percentage van de gage die zij aan de opdrachtgever factureren. Onze visie is namelijk dat we werken voor de bands en dus ook aan hén deze relatief kleine bijdrage dienen te vragen.

De genoemde gage wordt door de band zelf vastgesteld aan de hand van de duur van het optreden, of er licht en geluid / een technicus meegenomen dient te worden, etc. Deze gage leggen wij dan voor aan een opdrachtgever

Meerwaarde

Wat we tenslotte erg belangrijk vinden om op te merken, is dat bands voor ons nooit ‘portfoliovulling’ mogen zijn. We willen daadwerkelijk iets voor een band kunnen betekenen. Wij hebben een goed beeld van de markt die we bedienen en kunnen aan de hand daarvan een goede inschatting maken of we een meerwaarde voor een band zouden kunnen zijn én of het dus zin heeft voor een band om opgenomen te worden in ons bestand.

Mocht jij willen weten of Leuke Bands een meerwaarde voor jóuw band zou kunnen zijn? Neem dan contact met ons op door het contactformulier in te vullen. We kunnen ons alléén een goed beeld vormen als je de volgende zaken meestuurt:

  • Een korte biografie
  • Links naar YouTube filmpjes
  • Wat verwachten jullie van Leuke Bands?
  • Wat kunnen jullie toevoegen aan Leuke Bands?